ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/2023 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

συμβαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΚΕΒΟ προχωρά στην πλήρωση μιας (1) θέσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.Η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύθηκε ύστερα από το σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 27462/11-7-2023 «Έγκριση Ανακοίνωσης». Με την με αριθ. 41/2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΝΟΚ51-ΚΝΥ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συστήθηκε η παρούσα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»

Άξονας Προτεραιότητας 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΕΚΤ)» ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πράξη: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ PDF: 1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023.pdf

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ

2465022800