ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΚΕΒΟ προχωρά στην πλήρωση μιας (1) θέσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Η σχετική Ανακοίνωση δημοσιεύθηκε ύστερα από το σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ με αρ. πρωτ. 27462/11-7-2023 «Έγκριση Ανακοίνωσης».
Με την με αριθ. 41/2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΝΟΚ51-ΚΝΥ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συστήθηκε η παρούσα Επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΑ PDF:

• 11 ΣΟΧ 1-2023 ΠΡΑΚΤ. ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΛ..pdf

• 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚ..pdf

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ

2465022800