ΚΔΑΠ

ΔΗΚΕΒΟ ΚΔΑΠ

ΚΔΑΠ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5 – 12 χρόνων με καλή υγεία, καθώς μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
Τα Κέντρα αποσκοπούν στην παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη μουσική, τη συζήτηση.
Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά, συνδυάζουν τη διασκέδαση και το παιχνίδι με τη δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων.
Μέσα από την δημιουργική απασχόληση το παιδί απολαμβάνει τη χαρά του παιχνιδιού αλλά παράλληλα μαθαίνει, κοινωνικοποιείται, καλλιεργεί τα συναισθήματά του, αποκτά δεξιότητες, και αυξάνει την αντίληψή του.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχονται και εξασφαλίζονται στα παιδιά:

 • Μέριμνα για ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και συμβουλευτική ενημέρωση της οικογένειας
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βοΐου μέσα από τα ΚΔΑΠ προσφέρουμε πλήθος δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών.Επιλέγουμε και σχεδιάζουμε προσεκτικά το περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει κάθε δραστηριότητα.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι μέσα από το παιχνίδι, τη συμμετοχικότητα, τη διερεύνηση και την καλλιέργεια της φαντασίας, να περάσουμε στα παιδιά την γνώση. Δείχνουμε στα παιδιά πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται. Έρχονται τα παιδιά σε επαφή με επιστήμες και τέχνες ικανοποιώντας τις ανάγκες και την περιέργεια τους

 • καλλιτεχνικά εργαστήρια
 • ζωγραφική
 • κατασκευές και κουκλοθέατρο
 • μουσικοκινητική αγωγή
 • μουσική
 • παραδοσιακός και μοντέρνος χορός
 • εργαστήρια πληροφορικής
 • αφήγηση παραμυθιών
 • μικροί σεφ
 • πηλοτεχνίες
 • εργαστήρι κόμικς
 • εργαστήρι κουκλοθεάτρου
 • εργαστήρι πειραμάτων
 • επιτραπέζια παιχνίδια
 • ελεύθερη ώρα παιχνιδιού
 • θεματικά πάρτι
 • δανειστική βιβλιοθήκη
 • δραστηριότητες φιλαναγνωσίας

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

Κάθε Κέντρο στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Παιδαγωγός ΠΕ
 • Νηπιαγωγός ΠΕ
 • Γυμναστής/τρια
 • Εικαστικός
 • Καθηγητής/τρια
 • Μουσικής
 • Καθηγητής/τρια
 • Πληροφορικής
 • Καθηγητής/τρια
 • Ζωγραφικής
 • Καθηγητής/τρια
 • Θεατρολόγος
 • Καθηγητής/τρια Ξένης
 • Γλώσσας
  κ.λ.π.

Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών
Το προσωπικό το οποίο θα στελεχώνει την κάθε δομή των ΚΔΑΠ θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και μετά από αξιολόγηση των αναγκών της κάθε δομής, δύναται να απασχοληθούν και εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένων ειδικοτήτων .
Το πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ με ευθύνη του κάθε εργαζομένου και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ και τον Πρόεδρο της επιχείρησης.

Οι ανωτέρω είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών (ΔΕ) σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση,
σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Αιτηση για την δωρεαν συμμετοχη στα ΚΔΑΠ

Οι αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή πραγματοποιούνται σε ημερομηνία που ορίζει η αρμόδια Αρχή, και αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Ιουλίου.


Το πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα φορέα την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) μέσα από το ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020 και ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΠ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα, οι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες, καθώς και οι πατέρες, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους, δικαιούνται να εγγράψουν ΔΩΡΕΑΝ τα παιδιά τους.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
 • Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους.
  Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

 

Η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει:

 • τους προσωπικούς της κωδικούς taxisnet , το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ της
 • το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του συζύγου της
 • το ΑΜΚΑ των παιδιών της

 

Κριτήριο επιλογής

 • Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής.
 • Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεικών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

Κ.Δ.Α.Π. - ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα Κ.Δ.Α.Π. στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δημοσίων Σχολείων του Δήμου,
και λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου, αλλά τις περιόδους, όπως Χριστούγεννα,
Πάσχα και καλοκαίρι συνεχίζουν τη λειτουργία τους σε πρωινά τμήματα.

ΚΔΑΠ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Πρώην 4ο δημοτικό σχολείο Σιάτιστας
Τηλέφωνο: 24650 22213
Email: k.siatistas@gmail.com
Υπεύθυνη: ΖΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΔΑΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Κτήριο πρωην ΔΕΥΑΒ(πανω απο την πυροσβεστικη) Νεάπολης
Τηλέφωνο: 24680 23141
Email: k.neapolis@gmail.com
Υπεύθυνη: ΚΟΥΛΟΥΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΚΔΑΠ ΕΡΑΤΥΡΑΣ
Κτήριο Κλειστού Γυμναστηρίου Εράτυρας
Τηλέφωνο: 24650 31347
Email: kdaperatyras@gmail.com
Υπεύθυνη: ΚΟΚΟΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΔΑΠ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Πολιτιστικό κέντρο Γαλατινής
Τηλέφωνο: 24650 41707
Email: kdapgalatinis@gmail.com
Υπεύθυνος: ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΔΑΠ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Κτήριο παλιού Γυμναστηρίου Τσοτυλίου
Τηλέφωνο: 2468032276
Email: kdaptsotili@gmail.com
Υπεύθυνος: ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.
Διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος.
Δείτε παρακάτω πως διαμορφώνεται το ωράριό μας:

Καθημερινό ωράριο:
Δευτέρα: 13.30-21.30
Τρίτη: 13.30-21.30
Τετάρτη: 13.30-21.30
Πέμπτη: 13.30-21.30
Παρασκευή: 13.30-21.30
Σάββατο: 08.00-16.00

Θερινό ωράριο
(15 Ιουνίου-15 Σεπτεμβρίου):

Δευτέρα: 08.00-16.00
Τρίτη: 08.00-16.00
Τετάρτη: 08.00-16.00
Πέμπτη: 08.00-16.00
Παρασκευή: 08.00-16.00
Σάββατο: 08.00-16.00

Χριστούγεννα-Πάσχα:
Δευτέρα: 08.00-16.00
Τρίτη: 08.00-16.00
Τετάρτη: 08.00-16.00
Πέμπτη: 08.00-16.00
Παρασκευή: 08.00-16.00
Σάββατο: 08.00-16.00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ